הגבלת אחריות - Karuna

הגבלת אחריות

המידע באתר זה אינו מהווה התוויה רפואית ו/או תחליף לכל טיפול תרופתי זה או אחר.
בכל מקרה של מחלה או בעיה רפואית או חשד למחלה או בעיה רפואית יש להוועץ עם רופא מטפל.
המידע המובא באתר זה הינו מידע כללי המבטא גישה מסוימת או דעה קיימת.
בכל מקרה של ספק לגבי התאמה מומלץ לפנות לרופא לברר אם וכיצד להשתמש במידע, במוצרים ובשירותים יחד עם תרופות ו/או מוצרים אחרים הניטלים על ידך.
המידע המסופק על ידי האתר מובא למבקרים באתר כשירות אינפורמטיבי, אין בו כדי להוות הוראה או תשובה או המלצה כיצד לטפל במחלה או בתופעה או במצב בריאות כלשהוא.
על הרוכש להביא בחשבון כי יתכן ולמוצרים השפעות שונות, על בני אדם שונים, וכי תגובתו הפיסית של כל אדם למוצר שונה מרעהו.